851.00 Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками + Правила заполнения

851.00 Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша салық есебi + Толтыру ережелері