Ц-101 «Тетрадь регистрации цен на потребительские товары и платные услуги в 20___году»

Ц-101 20___ жылы тұтыну тауарлары мен ақылы көрсетілетін қызметтердің бағаларын тіркеу дәптері