1-СФ «Отчет о ценах и объемах закупа и реализации социально-значимых продовольственных товаров стабилизационных фондов»

1-СФ Тұрақтандыру қорларының әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сатып алу және өткізу бағасы мен көлемі туралы есеп