2-сх (зерно) «О наличии зерна»

2-кс (астық) Астықтың қолда бары туралы