Ц-101 «Тетрадь регистрации цен на потребительские товары и платные услуги»

Ц-101 20___ жылы тұтыну тауарлары мен ақылы көрсетілетін қызметтерге бағаларды тіркеу дәптері