Ц-200 «Тетрадь регистрации цен на продукцию сельского хозяйства на рынках в 20__году»

Ц-200 20__жылғы базарлардағы ауыл шаруашылығы өнімінің бағасын тіркеу дәптері