Отчет по использованию иностранных товаров, в том числе товаров, в отношении которых применяются более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем установленные ЕТТ ЕЭС

Шетелдік тауарларды, оның ішінде оларға қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінде белгіленгенге қарағанда кедендік әкелу баждарының ең төмен мөлшерлемелері қолданылатын тауарларды пайдалану бойынша есеп