О прекращении деятельности

Қызметті тоқтату туралы салықтық өтініш