О регистрационном учете электронного налогоплательщика

Электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі