О возврате налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам, работам, услугам, приобретаемым за счет средств гранта

Грант қаражаттары есебінен сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша төленген қосылған құн салығын қайтару туралы салықтық өтініш