Об изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат

Салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы салықтық өтініш