11-ПБ-ОС Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли «общее страхование»

11-ТБ-ЖС «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша резидент еместерді сақтандыру (қайта сақтандыру) және резидент еместердің тәуекелдерін қайта сақтандыру туралы есеп