11-ПБ-СЖ Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли «страхование жизни»

11-ТБ-ӨC «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша резидент еместерді сақтандыру (қайта сақтандыру) және резидент еместердің тәуекелдерін қайта сақтандыру туралы есеп