14-ПБ Отчет о внешних государственных, гарантированных государством займах и займах, привлеченных под поручительство Республики Казахстан

14-ТБ Мемлекеттік, мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар және Қазақстан Республикасының кепілдемесімен тартылған қарыздар туралы есеп