15-ПБ Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами

15-ТБ Резидент еместермен бағалы қағаздар бойынша халықаралық операциялар туралы есеп