9-ПБ Отчет о состоянии финансовых требований к нерезидентам и обязательств перед ними

9-ТБ Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптардың және олардың алдындағы міндеттемелердің жай-күйі туралы есеп