ОПБ-1 Анкета обследования предприятий по платежному балансу

Годы: 2019, 2020, 2021

ТБЗ-1 Кәсіпорындарды төлем балансы бойынша тексеру сауалнамасы

Годы: 2019, 2020, 2021