А-5 Акт приемки-передачи отремонтированных, реконструированных (модернизированных) активов

А-5 Жөнделген, реконструкцияланған (жаңартылған) активтерді қабылдау-тапсыру актісі