Инв-13 Инвентаризационный ярлык запасов

Түг-13 Қорларды түгендеу белгісі