З-7 Ведомость учета остатков запасов на складе

Қ-7 Қоймадағы қорлардың қалдықтарын есепке алу тізімдемесі