О включении в реестр владельцев складов хранения собственных товаров, помещений или открытых площадок

Кедендік баждарды, салықтарды, төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуін, қабылдау туралы өтініш