1-нефть «Отчет о деятельности нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих предприятий и предприятий, торгующих нефтепродуктами»

1-НЕФТЬ «Мұнай өндіруші, мұнай өңдеуші кәсіпорындардың және мұнай өнімдерін сататын кәсіпорындардың қызметі туралы есеп»