1-отходы «Отчет о сборе и вывозе коммунальных отходов»

1-қалдықтар қалдықтарды жинау және шығару туралы есеп