1-санаторий «Отчет о санаторно-курортной деятельности»

1-санаторий Санаториялық-курорттық қызмет туралы есеп