1-сх «Отчет о деятельности сельхозформирования»

1-сх Ауыл шаруашылығы құралымының қызметі туралы есеп