1-Т (условия труда) «Отчет о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда»

1-Т (еңбек жағдайы) Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің саны туралы есеп