2-охота «О деятельности по охоте и отлову, включая предоставление услуг в этих областях»

2-аңшылық Аңшылық пен аулау бойынша, осы салалардағы қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы қызмет туралы