4-ОС «Отчет о затратах на охрану окружающей среды»

4-ОС Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған шығындар туралы есеп