Н-050 «Анкета обследования домашних хозяйств о расходах на поездки»

Н-050 Үй шаруашылықтарының сапарларға жұмсаған шығыстары туралы зерттеу сауалнамасы