Соцфин (здравоохранение) «Отчет об основных показателях финансово- хозяйственной деятельности организации здравоохранения»

Әлеуметтік қаржы (денсаулық сақтау) Денсаулық сақтау ұйымының қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы есеп