250.00 Декларация об активах и обязательствах физического лица + Правила заполнения

250.00 Жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларация + Толтыру ережелері