1-КФХ инвест «Отчет об инвестициях в основной капитал крестьянских или фермерских хозяйств»

1-КФХ инвест Шаруа немесе фермер қожалықтарының негізгі капиталына салынған инвестициялар туралы есеп