1-КС «Отчет о выполненных строительных работах (услугах)»

1-КС (шағын) Орындалған құрылыс жұмыстары (көрсетілген қызметтер)