1-ЦП (лес) «Отчет о ценах на древесину необработанную и связанные с ней услуги»

1-ЦП (орман) Өңделмеген сүрек және cоған байланысты көрсетілетін қызметтердің бағасы туралы есеп