Услуги образования «Отчет организации образования об объеме оказанных услуг»

Білім беру қызметтері Білім беру ұйымының көрсеткен қызметтерінің көлемі туралы есеп