701.00 Расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства + Правила заполнения

701.00 Көлік құралы салығы бойынша ағымдағы төлемдер салық есебі + Толтыру ережелері