Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) 4-ДДС-К

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс) 4-ДДС-К