Отчет об изменениях в капитале 5-ИК

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп 5-ИК