531.00 Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме

531.00 Заттай нысандағы салықтық міндеттемені орындау туралы декларация (есеп) + Толтыру ережелері