Авторлық шарт

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Автор" деп аталады, <жарғының, ереженiң, №____  20__ж. "__"_____ сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi  "Баспа" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендетiгiлер туралы осы Шартты жасады.

 

1. Шарттың мәнi

1.1. Автор, бұдан әрi туынды деп аталатын Экономикалық iрiктеулер мен әзiрлемелердiң коммерциялық пайдаланудың айырықша құқығын Баспаға мынадай түрде бередi:

1.1.1. туындыны жаңадан шығару;

1.1.2. туындының даналарын кез келген тәсiлмен тарату – сату, консигнацияға өткiзу және т.с.с.;

1.1.3. туындыны көпшiлiкке жарнамалау;

1.1.4. туындыны аудару.

1.2. «Экономикалық iрiктеулер мен әзiрлемелер» дегендi осы Шарт үшiн былай түсiнуге болады:

- ҚР түрлi нормативтiк және құқықтық  тақырыптық жинақтарды нысаны және құрамы бойынша  құрастыру;

- бухгалтерлiк есеп және салық салу бойынша  ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге