Қызмет көрсету бойынша қызметтердi ұсына отырып

автомобильдi жалдау

ШАРТЫ

  

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Жалға берушi" деп аталады, <жарғының, ереженiң,   20__жылғы "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi "Жалға алушы" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.

1. Шарттың мәнi

Жалға берушi Жалға алушыға уақытша иелену үшiн және пайдалану үшiн маркасының нөмiрi ___________, шыққан жылы________, мемлекеттiк № ______, кузовы _______, двигатель № ______, техникалық паспорты № _________ Автомобильдi және техникалық пайдалануын бередi, ал Жалға алушы Жалға берушiге жалға алу ақысын төлеуге және жалға алу мерзiмi бiткеннен кейiн Автомобильдi қайтаруға мiндеттенедi.

 

2. Траптардың мiндеттерi

2.1. Жалға берушi:

2.1.1. Осы шарттың 1-тармағында көрсетiлген Автомобильдi Жалға алушыға дұрыс жағдайда өткiзуге;

2.1.2. Жалға алудың ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге