Кейiн сатып алу құқығы бар

автокөлiк құралдарының

ШАРТЫ

 

  

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Жалға берушi" деп аталады, <жарғының, ереженiң, 20__ж. "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi "Жалға алушы" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.

 

1-бап. Шарттың мәнi

1.1.Осы шарттың талаптары бойынша Жалға берушi тапсырады, ал Жалға алушы мынадай авто көлiктердi (бұдан әрi – «Автомобиль») кейiн сатып алу құқығымен жалға қабылдайды:

моделi ________________________________________;

шыққан жылы ____________________________________;

номер белгiсi __________________________________;

двигатель № ____________________________________;

кузов № _______________________________________.

1.2. Автомобиль Жалға алушыға иеленуге және пайдалануға берiледi. Жалға алушы барлық төлемдердi төлегеннен кейiн және Жалға берушiге жалға алу ақысының соңғы төлемiн ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге