Тұрғын емес үй-жайларды жалдау

ШАРТЫ

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Жалға берушi" деп аталады, <жарғының, ереженiң,   20__ж. "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi  "Жалға алушы" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады

1. Шарттың мәнi

1.1. Жалға берушi осы шарт бойынша Жалға алушыға жалпы көлемi ____________________ (____________________) шаршы метр, мына мекен-жайда:  _________________ орналасқан тұрғын емес дапсарлас салынған үй-жайды  жалға бередi.

Үй Жалға берушiнiң меншiк құқығында және оның балансында тұр.

1.2. Жалға берушi Жалға алушыға осы шарт бойынша көрсетiлген үй-жайда орнатылған телефон желiлерiн және телефон аппараттарын пайдалануға беруге мiндеттенедi.

1.3.  Жалға берушi осы шарттың қолдану мерзiмi iшiнде жалға берiлген үй-жайды иелену құқығын жоғалтады. Шарттың қолдануының барлық  мерзiмi iшiнде Жалға ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге