Экипажы бар көлiк құралын жалдау

ШАРТЫ

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Жалға берушi" деп аталады, <жарғының, ереженiң, 20__ж. "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi "Жалға алушы" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады

1.1. Жалға берушi Жалға алушыға уақытша пайдалану үшiн осы шарттың №____ қосымшасында айқындалған көлiк құралын жалға бередi және оны жүргiзу жөнiндегi өзiнiң қызметiн ұсынады.

1.2. Жалға берiлетiн көлiк құралы Жалға берушiнiң меншiгi болып табылады.

1.3.Жалға берушiнiң өзi (не Жалға берушiнiң жүргiзушiсi) көлiк құралын жүргiзедi.

2. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi

2.1. Жалға алушы:

2.1.1. Жалға алынған көлiк құралын № ___қосымшада берiлген кестеге сәйкес мынадай ________________   жүктердi тасуды жүзеге ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге