Үйдi (ғимаратты) жалға беру

ШАРТЫ

  

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Жалға берушi" деп аталады, <жарғының, ереженiң,   20__ж. "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi "Жалға алушы" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.

 

1. Шарттың мәнi

1.1. Жалға берушi Жалға алушыға осы шарттың 1.2-тармағында көрсетiлген үйдi уақытша пайдалануға беруге, ал Жалға алушы осы шарттың 3-тармағында көрсетiлген мөлшерде және мерзiмде жалға алу сомасын төлеуге мiндеттенедi.

1.2. Жалға берушi Жалға алушыға бұдан әрi "Үй" деп аталатын <мекен-жайы> орналасқан үйдi уақытша пайдалануға беруге мiндеттенедi.

1.3. Осы шарттың 1.2-тармағында көрсетiлген Үй Жалға берушiнiң меншiк құқығына тиесiлi.

1.4. Үй Жалға алушыға осы шартқа қол қойған күннен бастап _____ күн iшiнде ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге