Жер үлесiн жалдау

ШАРТЫ

  

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Жалға берушi" деп аталады, <жарғының, ереженiң,   20__ж. "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi  "Жалға алушы" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады

 

1. Осы шарт бойынша жер үлесiнiң меншiк иесi <аты-жөнi>, бұдан әрi Жалға берушi деп аталады,  меншiк құқығы________________ ауданның  Жер ресурстары және  жерге орналастыру жөнiндегi комитетi, бұдан әрi «ауданжерком» деп аталады,  20__жылғы  "_____"_________  берген, сериясының  № ___  куәлiкпен расталған осы үлестi қабылдайтын 20__жылғы  "_____"_________  № _____ тiркелген , жеке тұлға  (аты-жөнi) немесе жарғы негiзiнде iс-әрекет жасайтын  <кiмге – ұйымның (кәсiпорынның) атауы)> директоры (аты-жөнi) , бұдан әрi Жалға алушы деп аталады, төмендегi жағдайда жалға бередi:Осы шарт ауданжеркомда  тiркелген күннен бастап  күшiне енедi және 200__жылғы  "_____"_________  дейiн қолданыста болады..

2. Шарттың қолдану мерзiмi  оны бұзу туралы бiр тарап ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге