Қайырымдылық көмек

ШАРТЫ

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Қайырымдылық жасаушы" деп аталады, <жарғының, ереженiң,   20__ж. "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi «Қайырымдылық көрушi» деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.

 

1. Жалпы ережелер

1.1. Қайырымдылық жасаушы қайырымдылық бағдарламасын <бағдарламаның атауы немесе бағдарламаның нақты бөлiмiнiң атауы> iске асыру мақсатында ақшалай қаражатты ( қайырымдылық көмектi) Қайырымдылық көрушiге өтеусiз бередi.

1.2. Бағдарламаның мақсаты: < бағдарламаның мақсаттары мен мiндеттерiн қысқаша сипаттау >

1.3. Бағдарлама мен бюджет осы шартқа қоса берiледi және осы шарттың ажырамас бөлiгi болып табылады.

1.4. Осы шарт 20___жылғы "_____"__________ бастап қолданылады. Шарттың аяқталу күнi Қайырымдылық алушыға қорытынды есеп беру күнi болып есептеледi.

2.

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге