Сыйға тарту

ШАРТЫ

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Сыйлық берушi" деп аталады, <жарғының, ереженiң,   20__ж. "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi "Сыйлық алушы" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.

 

1. Шарттың мәнi

1.1. Сыйлық берушi Сыйлық алушыға 1-қосымшада көрсетiлген мүлiктi (шарттың мәтiнi бойынша – сый) оның меншiгiне беруге мiндеттенедi.

1.2. 1-қосымша осы шарттың ажырамас бөлiгi болып табылады.

2. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi

2.1. Сыйлық берушi 1-қосымшада көрсетiлген мүлiктi осы шартқа қол қойған күннен бастап _______ күн iшiнде Сыйлық алушыға беруге мiндеттенедi.

2.2.Сыйлық алушы оған сыйды бергенге дейiн кез келген уақытта одан бас тартуға құқылы. Сыйлық алушының сыйдан бас тартуы жазбаша нысанда ресiмделедi. Мұндай жағдайда   Сыйлық берушi бас тарту туралы хабар алған күннен бастап сыйға тарту шарты бұзылған болып есептеледi.

2.3.Сыйлық берушi шартты жасағаннан кейiн Сыйлық берушiнiң мүлiктiк немесе отбасы жағдайы не денсаулығы өзгерген, шартты орындау оның тұрмыс деңгейiн едәуiр төмендететiн жағдайда Сыйлық берушi осы шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

2.4. Сыйлық берушi Сыйлық алушы оның не оның туған-туысқандарының   өмiрiне қауiп төндiрген не Сыйлық берушiнiң денесiне әдейi жарақат салған жағдайда сыйға тарту шартын ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге