ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ СЕНІМГЕРЛІК БАСҚАРУ

ШАРТЫ

<Заңды тұлғаның атауы,> <резиденттігі, құрылған күні, тіркеу туралы куәлік, күні және нөмірі, кім тіркегені> бұдан әрі "Басқарушы" деп аталады, <жарғының, ереженің, 20___ж."___"__________ N_____ сенімхаттың> негізінде әрекет ететін <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөні> арқылы және <заңды тұлғаның атауы,> <резиденттігі, құрылған күні, тіркеу туралы куәлігі, күні және нөмірі, кім тіркегені немесе жеке тұлғаның атауы, азаматтығы, резиденттігі, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі және күні> бұдан әрі "Құрылтайшы" деп аталады, мыналар жайында осы шартты жасады.

 

1. Шарттың мәні

1.1. Басқару Құрылтайшысы Басқарушыға жылжымайтын мүлікті (бұдан әрі - мүлік) сенімгерлік басқаруға береді, ал Басқарушы осы мүлікті Құрылтайшының мүддесі үшін басқаруды жүзеге асырады.

1.2. Осы шартта жылжымайтын мүлік деп мыналарды түсіну керек: мына мекен-жай бойынша орналасқан: ____________________ 2-қабатты тұрғын емес үй-жай. Үйдің жоспары осы шарттың ажырамайтын бөлігі болып табылады (1-қосымша).

1.3. Мүлікті сенімгерлік басқаруға беру оған меншік құқығының Басқарушыға өтуіне әкеліп соқтырмайды.

1.4. Осы шарт бойынша пайда алушы Құрылтайшы болып табылады.

1.5. Мүлікті сенімгерлік басқарудың ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге