Айырбастау (бартер)

ШАРТЫ

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Кәсiпорын" деп аталады, <жарғының, ереженiң,   20__ж. "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi "Фирма" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.

 

1. Шарттың мәнi

1.1. Осы шарт бойынша Тараптардың әрқайсысы басқа Тарапқа бiр тауардың орнына екiншi тауарды беруге мiндеттенедi.

1.2. Кәсiпорын беретiн тауардың атауы, саны және сапасы 1-қосымшада айқындалған.

1.3. Фирма беретiн тауардың атауы, саны және сапасы 2-қосымшада айқындалған.

1.4. Айырбастауға жататын тауарлардың (1 және 2-қосымшалар) бiрдей құны бiрдей болады, ал оларды өткiзуге және қабылдауға байланысты шығыстарды әрбiр жағдайда тиiстi мiндеттердi атқаратын Тарап ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге